Επίσκεψη εργασίας στη Λεμεσό στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Monitoring Coalition against Trafficking of Hazardous Waste”

Επίσκεψη εργασίας στη Λεμεσό στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Monitoring Coalition against Trafficking of Hazardous Waste”

Επίσκεψη εργασίας για την παρακολούθηση των παράνομων διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων πραγματοποιήθηκε από τις 27-29 Μαρτίου 2023, στη Λεμεσό της Κύπρου, στο πλαίσιο του έργου MoniCoT –  Monitoring Coalition against Trafficking of Hazardous Waste (χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέα Αστυνομικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Σκοπός της επίσκεψης, που διοργάνωσε η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ήταν η ανταλλαγή εμπειριών στην παρακολούθηση επικίνδυνων αποβλήτων μεταξύ αντιπροσώπων από λιμένες, δικαστικές και τελωνειακές αρχές, προκειμένου να ενισχυθεί η διασυνοριακή και περιφερειακή συνεργασία για τον αγώνα κατά της παράνομης μεταφοράς αποβλήτων.

Στην επίσκεψη εργασίας συμμετείχαν στελέχη του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ελλάδας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (συντονιστής του έργου), εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων του έργου, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η Εθνική Σχολή Δικαστών, η Ένωση Λιμένων Ελλάδας και το Τμήμα Τελωνείων Κύπρου, στελέχη εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και τη Κύπρο.

Κατά την έναρξη των εργασιών, χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου, κ. Παναγιώτης Αγαθοκλέους, που καλωσόρισε τις/ους συμμετέχουσες/οντες και παρουσίασε το πρόγραμμα της επίσκεψης. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα έως τώρα αποτελέσματα του έργου, το εκπαιδευτικό υλικό για την παρακολούθηση των επικίνδυνων αποβλήτων που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του MoniCoT, αλλά και η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης. Ακολούθως, οι εκπρόσωποι των δύο Υπουργείων είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα εθνικά σχέδια δράσης και τις καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί έως τώρα σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέσω της επίσκεψης εργασίας, δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστούν τελωνειακοί, λιμενικοί, δικαστικοί, εμπειρογνώμονες και στελέχη του ιδιωτικού τομέα και να συζητήσουν για τους μηχανισμούς διαχείρισης και παρακολούθησης των επικίνδυνων αποβλήτων, τις προκλήσεις, τα κοινά προβλήματα αλλά και τις ευκαιρίες συνεργασίας για την καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος. Επιπλέον, οι συμμετέχουσες/οντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την IESC, εκ των μεγαλύτερων εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων στη Κύπρο και να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις της.