Τμήμα Τελωνείων Κύπρου

Το Τμήμα Tελωνείων Κύπρου είναι ένα από τα Τμήματα του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου.

Οι κύριες ευθύνες και λειτουργίες του είναι:

η επιβολή και η είσπραξη εισαγωγικών δασμών, φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα εισαγόμενα αγαθά

ο έλεγχος της διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων από άλλα κράτη μέλη προς την Κύπρο και αντίστροφα και η επιβολή και είσπραξη φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ σε τέτοια εμπορεύματα

ο έλεγχος της ροής αγαθών από περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που δε βρίσκονται κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τις περιοχές της που βρίσκονται κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ε.Ε.

η επιβολή απαγορεύσεων και περιορισμών στην εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση ορισμένων αγαθών, όπως ναρκωτικών, πρόδρομων χημικών ουσιών, πυροβόλων και άλλων όπλων, ειδών διπλής χρήσης και η εφαρμογή κυρώσεων (εμπάργκο)

η ενεργητική συμμετοχή σε σώματα και επιτροπές της Ε.Ε.

η περιφρούρηση της ασφάλειας της αλυσίδας προμηθειών των εμπορευμάτων

η εφαρμογή απαγορεύσεων και περιορισμών στην εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση ειδών χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με αφανισμό, ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς, πνευματικών δικαιωμάτων, πειρατικών προϊόντων και υλικού αισχρού περιεχομένου

η προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών από εμπορεύματα που δε συνάδουν με τα πρότυπα

η παρακολούθηση της διακίνησης βαρυτελών εμπορευμάτων και κυρίως τσιγάρων

ο έλεγχος των εξαγωγικών επιστροφών, σύμφωνα με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)

ο έλεγχος των απαλλαγών από δασμούς και φόρους

η εξουσιοδότηση και έλεγχος απλουστευμένων τελωνειακών καθεστώτων και διαδικασιών, σύμφωνα με την Ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία

η παροχή διευκολύνσεων στο νόμιμο εμπόριο και η ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή απλοποιημένων διαδικασιών και την παροχή μερικής ή πλήρους απαλλαγής από την καταβολή των εισαγωγικών δασμών

η ενεργητική συμμετοχή στο ρόλο του νησιού στην περιοχή, ως σημείου διαμετακόμισης εμπορευμάτων

η αντιπροσώπευση άλλων Υπουργείων και Τμημάτων ή ανεξάρτητων Υπηρεσιών, όπως π.χ. στην περίπτωση αδειών εισαγωγής και εξαγωγής και ορισμένων πτυχών του ελέγχου συναλλάγματος

η συλλογή και ανάλυση στατιστικών δεδομένων των δημοσίων εσόδων και του εμπορίου

η συνεργασία με άλλες Τελωνειακές Διοικήσεις και άλλα εθνικά και διεθνή σώματα και οργανισμούς

η συνεργασία με τις Κυρίαρχες Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο για εμπορεύματα που εκφορτώνονται σ’ αυτές τις περιοχές.