Βιβλιοθήκη

Επίσκεψη εργασίας στη Λεμεσό στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Monitoring Coalition against Trafficking of Hazardous Waste”

Επίσκεψη εργασίας για την παρακολούθηση των παράνομων διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων πραγματοποιήθηκε από τις 27-29 Μαρτίου 2023, στη Λεμεσό

Διαβάστε περισσότερα »