Αρχή Λιμένων Κύπρου

LOGO-GREEK-PANTONE_monicot

Ποιοι είμαστε

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο ιδρύθηκε το 1973 και είναι η αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των λιμανιών, για τα βοηθήματα της διεθνούς ναυσιπλοΐας και για την παροχή αδειών πλοήγησης. 

Η Αρχή έχει διπλό ρόλο:

(α) Ασκεί δημόσιες εξουσίες και

(β) Παρέχει εμπορικές/ οικονομικές υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της άσκησης δημόσιας εξουσίας η Αρχή είναι ιδιοκτήτης των λιμανιών και φάρων καθώς επίσης ρυθμιστής των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών. Μέσα στα πλαίσια αυτού του ρόλου η Αρχή:

  • προγραμματίζει και αναπτύσσει τη λιμενική υποδομή.
  • παραχωρεί άδειες χρήσης χώρων και παροχής υπηρεσιών στα λιμάνια που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της.
  • παραχωρεί άδειες παροχής λιμενικών υπηρεσιών και κατασκευής έργων σε λιμενικές περιοχές.
  • παρέχει δημόσιες/ μη οικονομικές δραστηριότητες.